Skip to main content
Showing records 1-10 from total 56.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
902
Varia archeologica. 1
1.
1978
1
Available
KN
902.2
Turek, Rudolf, 1910-1991
Slovanské mohyly v jižních Čechách = Slawische Hügelgräber in Südböhmen = Slavjanskije kurgany v južnoj Čechii / Rudolf Turek
1958
1
Available
KN
902.2
Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002
Slovanské hradiště u Kozárovic / M. Buchvaldek, J. Sláma, J. Zeman
1978
2
Available
KN
903
Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002

Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty /
Miroslav Buchvaldek

12.
1986
1
On loan
KN
903
Praehistorica XXV - XXVI
2001
1
Available
KN
902
Praehistorica XXIX : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis
2011
1
Available
KN
902
Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002

Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld /
Miroslav Buchvaldek, Drahomír Koutecký ; Beiträge A. T. Clason, J. Chochol, S. Vencl

3.
1970
1
Available
KN
902

Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 /
[vědecký redaktor Miroslav Buchvaldek]

13.
1987
1
Available
KN
902

Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 /
[vědecký redaktor Miroslav Buchvaldek]

10.
1982
1
Available
KN
903

Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 /
[uspořádal Miroslav Buchvaldek]

7.
1978
1
Available

Actions

RSS

Facets

[Loading...]