Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&ticketId=-8&pageSize=10&page=2 Výsledky vyhledávání Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XIV, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. XVII, Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI = Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI Praehistorica. XXX Hroníková, Linda Praehistorica. XXXI Praehistorica. XXX Bláhová, Zuzana, 1972- Praehistorica. XV, Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa : kulturelle und chronologische Beziehungen = Eneolit a raná doba bronzová (C14 3000-2000 b.c.) ve střední Evropě : kulturní a chronologické vztahy Praehistorica. XXXI Sklenář, Karel, 1938- Praehistorica XXIX : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis