Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&ticketId=-8&pageSize=10 Výsledky vyhledávání Praehistorica. XXIII Universita Karlova (Praha, ČR) Praehistorica. XXVIII Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. IV, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století Pavlů, Irena, 1942- Praehistorica. XVI, Lochenice : z archeologických výzkumů na katastru obce Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002