Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&ticketId=-7&s=0&sd=DESC&page=1&lang=SK Výsledok vyhľadávania Praehistorica. XXIII Universita Karlova (Praha, ČR) Praehistorica. XXVIII Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. IV, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století Pavlů, Irena, 1942- Praehistorica. XVI, Lochenice : z archeologických výzkumů na katastru obce Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. I, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné = Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen Dvořák, František, 1920- Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XIV, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. XVII, Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI = Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI Praehistorica. XXX Hroníková, Linda Praehistorica. XXXI Praehistorica. XXX Bláhová, Zuzana, 1972- Praehistorica. XV, Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa : kulturelle und chronologische Beziehungen = Eneolit a raná doba bronzová (C14 3000-2000 b.c.) ve střední Evropě : kulturní a chronologické vztahy Praehistorica. XXXI Sklenář, Karel, 1938- Praehistorica XXIX : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis