Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&lang=SK&ticketId=-7&s=-96&sd=DESC&page=1 Výsledok vyhľadávania Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom V Žak, Jan Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom IV Žak, Jan Varia archeologica. 1 Archeologický atlas pravěké Evropy = Atlas zur prähistorischen Archäologie Europas = Atlas archéologique de l'Europe prehistorique = Archaeological atlas of prehistoric Europe Univerzita Karlova Praehistorica. XXIII Universita Karlova (Praha, ČR) Slovanské mohyly v jižních Čechách = Slawische Hügelgräber in Südböhmen = Slavjanskije kurgany v južnoj Čechii Turek, Rudolf, 1910-1991 Die Gräberfelder der Karpatenländischen Hügelgräberkultur = Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry = Mogil’niki karpatskoj kurgannoj kul’tury Točík, Anton, 1918-1994 Morava na sklonku antiky Tejral, Jaroslav, 1933- Čechy v době stěhování národů Svoboda, Bedřich, 1910-1975 Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XIV, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XXXI Praehistorica. XXX Hroníková, Linda Praehistorica. XVI, Lochenice : z archeologických výzkumů na katastru obce Praehistorica. XVII, Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI = Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Praehistorica. XV, Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa : kulturelle und chronologische Beziehungen = Eneolit a raná doba bronzová (C14 3000-2000 b.c.) ve střední Evropě : kulturní a chronologické vztahy