Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&lang=SK&ticketId=-7&s=-9474&sd=DESC&page=1 Výsledok vyhľadávania Varia archeologica. 1 Slovanské mohyly v jižních Čechách = Slawische Hügelgräber in Südböhmen = Slavjanskije kurgany v južnoj Čechii Turek, Rudolf, 1910-1991 Slovanské hradiště u Kozárovic Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica XXV - XXVI Praehistorica XXIX : acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 Praehistorica. XXX Hroníková, Linda Praehistorica. XXXI Praehistorica. XIV, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. IV, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století Pavlů, Irena, 1942- Praehistorica. XXX Bláhová, Zuzana, 1972- Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XVI, Lochenice : z archeologických výzkumů na katastru obce Praehistorica. I, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné = Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen Dvořák, František, 1920- Praehistorica. XVII, Katalogy šňůrové keramiky v Čechách IV-VI = Kataloge der Schnurkeramik in Böhmen IV-VI