Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&lang=CS&ticketId=-7&page=1&s=-26&sd=ASC Výsledky vyhledávání Praehistorica. I, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné = Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen Dvořák, František, 1920- Das frühdeutsche gräberfeld von Steinabrunn Krenn, Karl Slovanské mohyly v jižních Čechách = Slawische Hügelgräber in Südböhmen = Slavjanskije kurgany v južnoj Čechii Turek, Rudolf, 1910-1991 Die Gräberfelder der Karpatenländischen Hügelgräberkultur = Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry = Mogil’niki karpatskoj kurgannoj kul’tury Točík, Anton, 1918-1994 Čechy v době stěhování národů Svoboda, Bedřich, 1910-1975 Homolka : an eneolithic site in Bohemia Ehrich, Robert W. (Robert Wiliam), 1908-1992 Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. IV, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století Pavlů, Irena, 1942- Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des böhmischen Karstes Fridrich, Jan, 1938-2007 Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. VII, Varia archaeologica 1 Slovanské hradiště u Kozárovic Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Varia archeologica. 1 Nástin evropského pravěku Bouzek, Jan, 1935- Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Morava na sklonku antiky Tejral, Jaroslav, 1933- Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom I Praehistorica. XII, Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě. 1. Skupiny mezi Harcem a Bílými Karpaty Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom III