Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=praehistorica&lang=CS&s=-9514&sd=DESC&page=1&ticketId=-7 Výsledky vyhledávání Varia archeologica. 1 Documenta praehistorica Praehistorica. XXXI Morava na sklonku antiky Tejral, Jaroslav, 1933- Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom III Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom I Folia Praehistorica Posnaniensia. Tom III Praehistorica. XXXI Sklenář, Karel, 1938- Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des böhmischen Karstes Fridrich, Jan, 1938-2007 Slovanské mohyly v jižních Čechách = Slawische Hügelgräber in Südböhmen = Slavjanskije kurgany v južnoj Čechii Turek, Rudolf, 1910-1991 Praehistorica. XV, Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000-2000 b.c.) in Mitteleuropa : kulturelle und chronologische Beziehungen = Eneolit a raná doba bronzová (C14 3000-2000 b.c.) ve střední Evropě : kulturní a chronologické vztahy Die Gräberfelder der Karpatenländischen Hügelgräberkultur = Pohrebiská karpatskej mohylovej kultúry = Mogil’niki karpatskoj kurgannoj kul’tury Točík, Anton, 1918-1994 Praehistorica. IV, Pražská keramika dvanáctého a třináctého století Pavlů, Irena, 1942- Praehistorica. XIII, Varia archaeologica 4 Praehistorica. III, Vikletice, ein schnurkeramisches Gräberfeld Buchvaldek, Miroslav, 1930-2002 Praehistorica. X, Varia archaeologica 3 Praehistorica. I, Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné = Wagengräber der älteren Eisenzeit in Böhmen Dvořák, František, 1920- Praehistorica. XI, Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. XIV, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu Sláma, Jiří, 1934- Praehistorica. V, Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde Sláma, Jiří, 1934-