Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/rss?q=jucovi%C4%8Dov%C3%A1&s=-9514&sd=DESC&page=1&pageSize=100 Výsledky vyhledávání Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům Jucovičová, Drahomíra, 1962- Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování : (využitelné pro základní i střední školy) Jucovičová, Drahomíra, 1962- Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele Jucovičová, Drahomíra, 1962- Metody práce s dětmi s ADHD především pro učitele a vychovatele Jucovičová, Drahomíra, 1962- Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti Žáčková, Hana, 1960- Reedukace specifických poruch učení u dětí Jucovičová, Drahomíra, 1962- Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině : základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí Jucovičová, Drahomíra, 1962- Dysgrafie Jucovičová, Drahomíra, 1962- Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední skolství [i.e. školství]) Jucovičová, Drahomíra, 1962- Reedukace specifických poruch učení u dětí Jucovičová, Drahomíra, 1962- Smyslové vnímání : metody reedukce specifických poruch učení Žáčková, Hana Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU Žáčková, Hana Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství) Jucovičová, Drahomíra