Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/948033/rss?lang=SK Vyhľadávanie podľa autority: Geografické heslá = Pražská památková rezervace (Česko) Pražská památková rezervace : atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu = Prague Heritage Reservation : Accessibility Atlas for People with Impaired Mobility Pražská organizace vozíčkářů