Suchergebnisse | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/944183/rss?lang=DE Suchen nach Autorität: Korporation = Státní ústřední archiv v Praze Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. 9 Státní ústřední archiv v Praze Katalog k signatuře 15 Katalog a rejstříky k protokolům schůzí 11. československé vlády (2. Udržalovy) : 11. 12. 1929 - 21. 10. 1932 Státní ústřední archiv v Praze