Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/939971/rss?s=-96&sd=DESC&page=1&ticketId=-8 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = Democracy The psychology of democracy Moghaddam, Fathali M., Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století : hledání východisek