Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/931716/rss?s=-9474&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = vizuální média Mladý člověk jako producent a distributor vizuálních a audiovizuálních informací = The young person as a producer and distributor of visual and audiovisual information Kočvara, Marek Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace Úvod do vizuální kultury Mirzoeff, Nicholas, 1962- Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov : vybrané kapitoly s praktickými ukážkami z nemeckého jazyka Kolečáni Lenčová, Ivica Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny Pešková, Karolína, 1983- Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě : gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií Vančát, Jaroslav, 1949-