Wyniki wyszukiwania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/931716/rss?lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Rzeczowy temat = vizuální média Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov : vybrané kapitoly s praktickými ukážkami z nemeckého jazyka Kolečáni Lenčová, Ivica Úvod do vizuální kultury Mirzoeff, Nicholas, 1962- Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny Pešková, Karolína, 1983- Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě : gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií Vančát, Jaroslav, 1949- Mladý člověk jako producent a distributor vizuálních a audiovizuálních informací = The young person as a producer and distributor of visual and audiovisual information Kočvara, Marek