Skip to main content
Dargestellte Vermerke 1-20 von insgesamt 22
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
KN
371.26
Žáčková, Hana
Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovicová
2001
1
Erhältlich
KN
37.011/.012
Domenici, Gaetano
Descrittori dell'apprendimento / Gaetano Domenici
198?
1
Erhältlich
KN
37.011/.012
Pedagogická evaluace '06 (Malenovice, Frýdek-Místek, Česko)
Pedagogická evaluace '06 : abstrakty příspěvků
2006?
1
Erhältlich
KN
37.011/.012
Pedagogická evaluace '08 (Malenovice, Frýdek-Místek, Česko)
Pedagogická evaluace '08 : Sociália 2008 : abstrakty příspěvků
2008?
1
Erhältlich
KN
37.013.77
Gavora, Peter, 1942-
Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka / Peter Gavora
2010
1
Erhältlich
EZ
DaF 2
Prüfen, Testen, Evaluieren
2015
1
Erhältlich
KN
DaF 2
Grotjahn, Rüdiger, 1944-
Prüfen, Testen, Evaluieren / Rüdiger Grotjahn, Karin Kleppin
2015
1
Erhältlich
KN
37.0
Ewaluacja w edukacji : teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik, Danuty Kocurek
2019
1
Erhältlich
KN
371.26
Kolář, Zdeněk
Školní hodnocení a jeho současné problémy / Zdeněk Kolář, Stanislav Navrátil, Renata Šikulová
1998
1
Erhältlich
KN
37.01
Kasíková, Hana, 1952-
Pedagogika pro učitele / A. Vališová, H. Kasíková (eds.)
2011
8
Erhältlich
KN
371.4
Helus, Zdeněk, 1935-
Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení : filozofická východiska a pedagogické souvislosti / autoři Zdeněk Helus ... [et al ; Hana Lukášová (ed.)]
2012
2
Erhältlich
KN
37.02
Nelešovská, Alena

Didaktika. IV. /
Alena Nelešovská, Hana Spáčilová

4.
2001
1
Erhältlich
KN
37.091.26/.27
Jucovičová, Drahomíra, 1962-
Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování : (využitelné pro základní i střední školy) / Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková
2017
6
Erhältlich
KN
371.3
Kolář, Zdeněk, 1929-
Analýza vyučování / Zdeněk Kolář, Alena Vališová
2009
5
Erhältlich
KN
377.8
Starý, Karel
Učitelé učitelů : náměty na vzdělávání učitelského sboru / Karel Starý
2008
1
Erhältlich
KN
37.091.5
Čapek, Robert, 1967-
Odměny a tresty ve školní praxi : kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků / Robert Čapek
2014
1
Ausgeliehen
KN
37.091.26/.27
Starý, Karel, 1961-
Formativní hodnocení ve výuce / Karel Starý, Veronika Laufková a kol.
2016
7
Erhältlich
KN
371.26
Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU = Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD / Renée Grenarová, Marie Vítková (eds.) ; [autorky Rita Collins ... et al.]
2011
1
Erhältlich
KN
371.27
Kolář, Zdeněk
Hodnocení žáků : formy hodnocení, učitel a žák, sebehodnocení, praktické ukázky / Zdeněk Kolář, Renata Šikulová
2005
6
Erhältlich
KN
37.0
Vališová, Alena, 1954-
Historie a perspektivy didaktického myšlení / Alena Vališová a kolektiv autorů
2004
1
Erhältlich

Veranstaltung

RSS

Weitere Suchmoeglichkeiten

Schnitte

[Loading...]