Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/918743/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Věcné téma = hodnocení žáků Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU Žáčková, Hana Descrittori dell'apprendimento Domenici, Gaetano Pedagogická evaluace '06 : abstrakty příspěvků Pedagogická evaluace '06 (Malenovice, Frýdek-Místek, Česko) Pedagogická evaluace '08 : Sociália 2008 : abstrakty příspěvků Pedagogická evaluace '08 (Malenovice, Frýdek-Místek, Česko) Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka Gavora, Peter, 1942- Prüfen, Testen, Evaluieren Prüfen, Testen, Evaluieren Grotjahn, Rüdiger, 1944- Ewaluacja w edukacji : teoria i praktyka Školní hodnocení a jeho současné problémy Kolář, Zdeněk Pedagogika pro učitele Kasíková, Hana, 1952- Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení : filozofická východiska a pedagogické souvislosti Helus, Zdeněk, 1935- Didaktika. IV. Nelešovská, Alena Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování : (využitelné pro základní i střední školy) Jucovičová, Drahomíra, 1962- Analýza vyučování Kolář, Zdeněk, 1929- Učitelé učitelů : náměty na vzdělávání učitelského sboru Starý, Karel Odměny a tresty ve školní praxi : kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků Čapek, Robert, 1967- Formativní hodnocení ve výuce Starý, Karel, 1961- Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU = Evaluation in foreign language teaching to learners with SLD Hodnocení žáků : formy hodnocení, učitel a žák, sebehodnocení, praktické ukázky Kolář, Zdeněk Historie a perspektivy didaktického myšlení Vališová, Alena, 1954-