Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/902056/rss?s=-9514&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého. - Tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrby Bible česká : dle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům. Díl l, Knihy Starého zákona. Svazek l, Genesis-Judit. Svazek II, Ester-Kniha Sirachovcova