Search results | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/895144/rss?lang=EN&s=-9474&sd=ASC&page=1&pageSize=10 Search by authority: Personal names = Lojová, Gabriela Teória a prax vyučovania gramatiky cudzích jazykov Lojová, Gabriela