Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/885965/rss?lang=SK&s=-9474&sd=ASC&page=1&ticketId=-8&pageSize=50 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Burland, C. A. (Cottie Arthur) Amerika před Kolumbem Burland, C. A. (Cottie Arthur)