Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/876558/rss?lang=CS&s=-9&sd=DESC&page=1&ticketId=-8&pageSize=20 Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Zahradníková, Marie Židovská menšina v Československu ve třicátých letech : sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004