Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/873059/rss Vyhledávání podle autority: Geografická hesla = Česko 62. bulletin Moravské galerie v Brně 2006 Moravská galerie (Brno, Česko) 250 Jahre Hl. Johannes von Nepomuk = 250 Jahre Hl. Johannes von Nepomuk : Katalog der IV. Sonderschau des Dommuseums zu Salzburg Mai bis Oktober 1979 1989 očima fotografů : Preludium ; Německý exodus ; Pád berlínské zdi ; Sametová revoluce 1989 očima fotografů (1999 : Staroměstská radnice, Praha, Česko) Abeceda účetních znalostí pro každého Kovanicová, Dana, 1936- Acta historica Neosoliensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V. Acta historica Neosolensia : ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 8 Acta historica Neosoliensia : rocenka Katedry histórie Fakulty humanitnich vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 6 Adel und Revolution in Böhmen : Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts Melville, Ralph Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. I. Obrátil, Karel Jaroslav Křesťané a socialismus : čítanka textů : 1945-1989. Díl 1. Kultura średniowiecznego Śląska i Czech : "rewolucja" XIII wieku Kultura średniowiecznego Śląska i Czech : "revolucja" XIII wieku (19 listopada - 20 listopada 1996 r. : Wrocław, Polska) Kulturen an der Grenze : Waldviertel, Weinviertel, Südböhmen, Südmähren Kulturní a sociální dějiny německých turistických spolků v českých zemích do roku 1938 : autoreferát disertační práce Pelc, Martin, 1980- Kulturní politika v českých zemích 1948 - 1950 : (utváření modelu ideologické kultury) Knapík, Jiří, 1975- Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky Viturka, Milan Květena České republiky. 7 Komeniologické studie. III. Patočka, Jan, 1907-1977 Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice : sborník z konference pořádané organizacemi Friedrich Ebert Stiftung, La Strada, Karo a Enya ve dnech 6.-7.listopadu 2001 Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice (6.-7.11.2001 : Česká republika) Hogo fogo Homolka Papoušek, Jaroslav, 1929-1995 Hogo fogo Homolka : druhá část volné trilogie Jaroslava Papouška Papoušek, Jaroslav, 1929-1995