Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/864610/rss?s=-26&sd=ASC&page=1&lang=SK&ticketId=-7&pageSize=10 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Smollett, Tobias George, 1721-1771 Výprava Humfrida Clinkera. Část 2 Smollett, Tobias George, 1721-1771 Dobrodružství Rodericka Randoma Smollett, Tobias George, 1721-1771