Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/777190/rss?page=1&lang=SK&ticketId=-8&pageSize=20 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Thernstrom, Stephan The history of the american people. Volume one, to 1877 Thernstrom, Stephan