Výsledok vyhľadávania | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/777190/rss?page=1&lang=SK&s=-96&sd=ASC&pageSize=10 Vyhľadávanie podľa autority: Osobné mená = Thernstrom, Stephan The history of the american people. Volume one, to 1877 Thernstrom, Stephan