Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/740853/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Simon, Boris Abbé Pierre und die Lumpensammler von Emmaus : ein Aufständ der Nächstenliebe Simon, Boris