Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/739668/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 11 Školní hodnocení a jeho současné problémy Kolář, Zdeněk Svět kreslený slovem Balowski, Mieczysław, 1956- Richard Weiner, oder, Die Kunst zu scheitern : Interpretationen zum Erzählwerk : mit einer vergleichenden Studie zu Franz Kafka Charvát, Filip Výzkumný přístup při výuce matematiky Kopka, Jan Fotografie + Francová, Sylva, 1973- 10 let Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1991 - 2001 Šlechtické sepulkrální památky Lounska Honys, Vít, 1963- Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? : 1939-1945 Veselý, Martin, 1975-