Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-50 z celkem 1 749.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
821.161.3-3
Zahrádka, Miroslav, 1931-

O vývoji ruské válečné prózy : (téma - žánr - styl). Část první, (1812 - 1853) /
Miroslav Zahrádka

1.
1969
1
Dostupné
KN
23/28
Lev XIII., papež, 1810-1903
Rerum novarum = O dělnické otázce : encyklika Lva XIII. / přeložil Bedřich Vašek
1946
1
Pouze prezenčně
KN
72/76
Ultimi flori del medioevo : dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia / Olomouc Museum of art ... [et al.] ; Ivo Hlobil (editor) ... in cooperation with Ladislav Daniel ... [et al.]
2000
1
Dostupné
KN
23/25
Kniha církevních hodinek pro sestry Kongregace bl. Zdislavy třetího řádu sv. Dominika. Díl 1
1927
1
Pouze prezenčně
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia. Supplementum I. : sborník prací historických XXXIV / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2014
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 45-2013 : sborník prací historických XXXIII / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2013
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 46-2014 : sborník prací historických XXXV / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2014
2
Dostupné
KN
745.52
Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého : restaurování 2008-2014 : [katalog k výstavě : Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Zámecká obrazárna, Galerie, 6.6.-28.9.2014 / editor Simona Jemelková ; texty Simona Jemelková, Jan Timotej Strýček, Ondřej Zatloukal], Katolická církev. Arcibiskupství olomoucké, Arcidiecézní muzeum (Kroměříž, Česko), Kroměříž (zámek). Obrazárna
2014
1
Dostupné
PE
Civilia : odborná revue pro didaktiku společenských věd
2012
2
KN
27
Obřady jáhenského svěcení
19--?
2
Pouze prezenčně
KN
348
Jaroš, Jan Zlatoústý, 1909-1985
Pomocný materiál pro studium církevního práva pro II. semestr 3. ročníku / Jan Zlatoústý Jaroš
1972
1
Pouze prezenčně
KN
159.9
Lepp, Ignace, 1909-1966
Hygiena duše : studijní text z pedagogiky / Ignace Lepp ; přednášející Vladimír Kryštovský
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Dirks, Marianne
Manželství : studijní text z katechetiky / Marianne Dirks ; přednášející Vladimír Kryštovský
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Med, Oldřich, 1914-1991
Život z víry : Ty a Kristus / Oldřich Med
1971
1
Pouze prezenčně
EZ
791.229.2
Vynikal, Tomáš
Dlouhá cesta k novému domovu protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu / režie, kamera, střih Tomáš Vynikal
201-?
6
Dostupné
KN
27
Tobola, Jaromír, 1916-
Starý zákon : dekalog / Jaromír Tobola
1970
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Novák, Stanislav
Katechetika / Stanislav Novák
1970
1
Pouze prezenčně
KN
111
Balcar, Otokar, nar. 1907
Ontologie / Otokar Balcar
1971
1
Pouze prezenčně
KN
27
Evely, Louis, 1910-1985
Evangelium k nám mluví : studijní texty z katechetiky / Louis Evely
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Weyand, Alfons
Co je farnost? : studijní texty z pastorální liturgie / Alfons Weyand ; přeložil Rudolf Smahel
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Merell, Jan, 1904-1986
List apoštola Pavla Efesanům / Jan Merell
19--?
1
Pouze prezenčně
KN
27
Balcar, Otokar, nar. 1907
Pomocný materiál pro studium z morálky pro I. semestr 4. ročníku / Otokar Balcar
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Haag, Herbert, 1915-2001
Interpretace o dědičném hříchu : studijní text z dogmatiky / Herbert Haag
1972
1
Pouze prezenčně
KN
913(437.325)
Průvodce po Olomouci / Josef Kramář
1963
1
Dostupné
KN
82
Pleskot, Jaroslav
Domnělé dopisy Komenského a fulnecký osvícenec ze začátku 19. století / Jaroslav Pleskot
1968
2
Pouze prezenčně
PE
Eva : ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu a ženské sociální otázky
1919
9
PE
Czech and Slovak journal of humanities
2011-
1
KN
94(4)
Historica Olomucensia : sborník prací historických XXXVIII. 48-2015
48-2015
2015
1
Dostupné
KN
27

Dobrá cesta. Svazek 3., Výbor z přednášek VII. prázdninového kursu katolického učitelstva ČSL. ve Znojmě /
uspořádal Jan Kuncek

3.
1937
1
Pouze prezenčně
PE
FLP revue : kulturně politický měsíčník University Palackého v Olomouci
1964-65
4
KN
017/019
Soupis zahraničních časopisů objednaných na rok 1968 Státní vědeckou knihovnou v Olomouci a Universitou Palackého / Sestavily Ludmila Ženožičková a Marie Riedlová
1968
1
Dostupné
KN
791.65.079
Academia film Olomouc (festival)
50. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc : katalog = 50th international festival of science documentary films Academia film Olomouc : catalogue
2015
1
Dostupné
KN
94(437.32)
Okresní archív v Olomouci 1986
1987
1
Dostupné
KN
015
Bibliografie vědecké publikační činnosti učitelů Vysoké školy pedagogické v Olomouci za léta 1946-1956
1956
1
Dostupné
KN
930
Horejsek, Jaroslav, 1930-2007

Kapitoly z českého a světového dějepisectví. 1. díl /
Jaroslav Horejsek a kol.

1996
1
Dostupné
KN
012
Karásková, Růžena, 1947-
Dílo J. A. Komenského ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci 1600-1987 / Růžena Karásková
1988
1
Dostupné
KN
930.2

Paleografické texty. 2. sešit /
k vydání připravil Bohdan Kaňák

2.
1999
2
Dostupné
KN
902
Archeologické centrum Olomouc
Ročenka 2012 / Archeologické centrum Olomouc ; [editoři Mojmír Bém, Jaroslav Peška]
2013
1
Dostupné
KN
347.72
Česko. Věznice Opava
Občanský zákoník ; Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění
2014
1
Vypůjčené
KN
351.712
Kruták, Tomáš
Zákon o veřejných zakázkách : s komentářem a příklady k 1.4.2013 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková
2013
1
Vypůjčené
KN
76
Jemelková, Jana, 1928-
Jeseníky : [soubor jedenácti linorytů] / Jana Jemelková
1962
1
Pouze prezenčně
KN
82-1
Rilke, Rainer Maria, 1875-1926
Podzimní den : třináct českých překladů / Rainer Maria Rilke ; uspořádal O.F. Babler a Ludvík Kundera ; kresbou doprovodila Marie Filippovová
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Zlámal, Bohumil, 1904-1984
Poutní tradice na Moravě : studijní texty z církevních dějin / přednášející profesor ThDr. Bohumil Zlámal
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Zlámal, Bohumil, 1904-1984
Poutní tradice na Moravě : studijní text z církevních dějin. II. část / Přednášející profesor ThDr. Bohumil Zlámal
1972
1
Pouze prezenčně
KN
791.65
Academia film Olomouc : 42. Mezinárodní festival populárně vědeckých a dokumentárních filmů : vidět a vědět : 17-22/4/2007
2007
1
Dostupné
KN
002
Nejstarší městská kniha olomoucká : (Liber actum notabilium) z let 1343-1420 / k vydání připravil Vladimír Spáčil ; [fotografie: Adolf Jankovský]
1982
1
Dostupné
KN
821.162.3-1
Bitnar, Vilém, 1874-1948
Svatý Cyril v české poesii moderní / Vilém Bitnar
1927
1
Pouze prezenčně
KN
371.3
Pechancová, Božena, 1972-
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny : obrazová příloha / Blanka Pechancová, Andrea Smrčková
2000
1
Dostupné
KN
72/76

Umění a kultura : sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturálních studií (Searching for Culture - SEFOC), 16.-17. října 2014, Univerzita Palackého v Olomouci. Volume 6 /
Ladislav Daniel (Ed.)

6.
2015
1
Dostupné
KN
015
Ženožičková, Ludmila, 1932-

Severomoravský kraj v roce 1981. Svazek 11, Souborné rejstříky /
Ludmila Ženožičková, Eva Nicolausová

11.
1982
1
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]