Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-100 z celkem 1 749.
Typ dokumentu Signatura Autor Název Část Rok Počet svazků
KN
821.161.3-3
Zahrádka, Miroslav, 1931-

O vývoji ruské válečné prózy : (téma - žánr - styl). Část první, (1812 - 1853) /
Miroslav Zahrádka

1.
1969
1
Dostupné
KN
23/28
Lev XIII., papež, 1810-1903
Rerum novarum = O dělnické otázce : encyklika Lva XIII. / přeložil Bedřich Vašek
1946
1
Pouze prezenčně
KN
72/76
Ultimi flori del medioevo : dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia / Olomouc Museum of art ... [et al.] ; Ivo Hlobil (editor) ... in cooperation with Ladislav Daniel ... [et al.]
2000
1
Dostupné
KN
23/25
Kniha církevních hodinek pro sestry Kongregace bl. Zdislavy třetího řádu sv. Dominika. Díl 1
1927
1
Pouze prezenčně
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia. Supplementum I. : sborník prací historických XXXIV / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2014
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 45-2013 : sborník prací historických XXXIII / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2013
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 46-2014 : sborník prací historických XXXV / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2014
2
Dostupné
KN
745.52
Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého : restaurování 2008-2014 : [katalog k výstavě : Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Zámecká obrazárna, Galerie, 6.6.-28.9.2014 / editor Simona Jemelková ; texty Simona Jemelková, Jan Timotej Strýček, Ondřej Zatloukal], Katolická církev. Arcibiskupství olomoucké, Arcidiecézní muzeum (Kroměříž, Česko), Kroměříž (zámek). Obrazárna
2014
1
Dostupné
PE
Civilia : odborná revue pro didaktiku společenských věd
2012
2
KN
27
Obřady jáhenského svěcení
19--?
2
Pouze prezenčně
KN
348
Jaroš, Jan Zlatoústý, 1909-1985
Pomocný materiál pro studium církevního práva pro II. semestr 3. ročníku / Jan Zlatoústý Jaroš
1972
1
Pouze prezenčně
KN
159.9
Lepp, Ignace, 1909-1966
Hygiena duše : studijní text z pedagogiky / Ignace Lepp ; přednášející Vladimír Kryštovský
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Dirks, Marianne
Manželství : studijní text z katechetiky / Marianne Dirks ; přednášející Vladimír Kryštovský
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Med, Oldřich, 1914-1991
Život z víry : Ty a Kristus / Oldřich Med
1971
1
Pouze prezenčně
EZ
791.229.2
Vynikal, Tomáš
Dlouhá cesta k novému domovu protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu / režie, kamera, střih Tomáš Vynikal
201-?
6
Dostupné
KN
27
Tobola, Jaromír, 1916-
Starý zákon : dekalog / Jaromír Tobola
1970
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Novák, Stanislav
Katechetika / Stanislav Novák
1970
1
Pouze prezenčně
KN
111
Balcar, Otokar, nar. 1907
Ontologie / Otokar Balcar
1971
1
Pouze prezenčně
KN
27
Evely, Louis, 1910-1985
Evangelium k nám mluví : studijní texty z katechetiky / Louis Evely
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Weyand, Alfons
Co je farnost? : studijní texty z pastorální liturgie / Alfons Weyand ; přeložil Rudolf Smahel
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Merell, Jan, 1904-1986
List apoštola Pavla Efesanům / Jan Merell
19--?
1
Pouze prezenčně
KN
27
Balcar, Otokar, nar. 1907
Pomocný materiál pro studium z morálky pro I. semestr 4. ročníku / Otokar Balcar
1972
1
Pouze prezenčně
KN
27
Haag, Herbert, 1915-2001
Interpretace o dědičném hříchu : studijní text z dogmatiky / Herbert Haag
1972
1
Pouze prezenčně
KN
913(437.325)
Průvodce po Olomouci / Josef Kramář
1963
1
Dostupné
KN
82
Pleskot, Jaroslav
Domnělé dopisy Komenského a fulnecký osvícenec ze začátku 19. století / Jaroslav Pleskot
1968
2
Pouze prezenčně
PE
Eva : ženský měsíčník pro umění, vzdělání, zábavu a ženské sociální otázky
1919
9
PE
Czech and Slovak journal of humanities
2011-
1
KN
94(4)
Historica Olomucensia : sborník prací historických XXXVIII. 48-2015
48-2015
2015
1
Dostupné
KN
27

Dobrá cesta. Svazek 3., Výbor z přednášek VII. prázdninového kursu katolického učitelstva ČSL. ve Znojmě /
uspořádal Jan Kuncek

3.
1937
1
Pouze prezenčně
PE
FLP revue : kulturně politický měsíčník University Palackého v Olomouci
1964-65
4
KN
017/019
Soupis zahraničních časopisů objednaných na rok 1968 Státní vědeckou knihovnou v Olomouci a Universitou Palackého / Sestavily Ludmila Ženožičková a Marie Riedlová
1968
1
Dostupné
KN
791.65.079
Academia film Olomouc (festival)
50. mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc : katalog = 50th international festival of science documentary films Academia film Olomouc : catalogue
2015
1
Dostupné
KN
94(437.32)
Okresní archív v Olomouci 1986
1987
1
Dostupné
KN
015
Bibliografie vědecké publikační činnosti učitelů Vysoké školy pedagogické v Olomouci za léta 1946-1956
1956
1
Dostupné
KN
930
Horejsek, Jaroslav, 1930-2007

Kapitoly z českého a světového dějepisectví. 1. díl /
Jaroslav Horejsek a kol.

1996
1
Dostupné
KN
012
Karásková, Růžena, 1947-
Dílo J. A. Komenského ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci 1600-1987 / Růžena Karásková
1988
1
Dostupné
KN
930.2

Paleografické texty. 2. sešit /
k vydání připravil Bohdan Kaňák

2.
1999
2
Dostupné
KN
902
Archeologické centrum Olomouc
Ročenka 2012 / Archeologické centrum Olomouc ; [editoři Mojmír Bém, Jaroslav Peška]
2013
1
Dostupné
KN
347.72
Česko. Věznice Opava
Občanský zákoník ; Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění
2014
1
Vypůjčené
KN
351.712
Kruták, Tomáš
Zákon o veřejných zakázkách : s komentářem a příklady k 1.4.2013 / Tomáš Kruták, Lenka Krutáková
2013
1
Vypůjčené
KN
76
Jemelková, Jana, 1928-
Jeseníky : [soubor jedenácti linorytů] / Jana Jemelková
1962
1
Pouze prezenčně
KN
82-1
Rilke, Rainer Maria, 1875-1926
Podzimní den : třináct českých překladů / Rainer Maria Rilke ; uspořádal O.F. Babler a Ludvík Kundera ; kresbou doprovodila Marie Filippovová
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Zlámal, Bohumil, 1904-1984
Poutní tradice na Moravě : studijní texty z církevních dějin / přednášející profesor ThDr. Bohumil Zlámal
1972
1
Pouze prezenčně
KN
23/28
Zlámal, Bohumil, 1904-1984
Poutní tradice na Moravě : studijní text z církevních dějin. II. část / Přednášející profesor ThDr. Bohumil Zlámal
1972
1
Pouze prezenčně
KN
791.65
Academia film Olomouc : 42. Mezinárodní festival populárně vědeckých a dokumentárních filmů : vidět a vědět : 17-22/4/2007
2007
1
Dostupné
KN
002
Nejstarší městská kniha olomoucká : (Liber actum notabilium) z let 1343-1420 / k vydání připravil Vladimír Spáčil ; [fotografie: Adolf Jankovský]
1982
1
Dostupné
KN
821.162.3-1
Bitnar, Vilém, 1874-1948
Svatý Cyril v české poesii moderní / Vilém Bitnar
1927
1
Pouze prezenčně
KN
371.3
Pechancová, Božena, 1972-
Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny : obrazová příloha / Blanka Pechancová, Andrea Smrčková
2000
1
Dostupné
KN
72/76

Umění a kultura : sborník příspěvků z Mezinárodní konference kulturálních studií (Searching for Culture - SEFOC), 16.-17. října 2014, Univerzita Palackého v Olomouci. Volume 6 /
Ladislav Daniel (Ed.)

6.
2015
1
Dostupné
KN
015
Ženožičková, Ludmila, 1932-

Severomoravský kraj v roce 1981. Svazek 11, Souborné rejstříky /
Ludmila Ženožičková, Eva Nicolausová

11.
1982
1
Dostupné
KN
019.922
Mládež v boji proti fašismu (20.-40. léta) : výběrová bibliografie / ZO SSM pod ved. Jany Knapkové
1980
2
Dostupné
KN
364.6
Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (1. : 2000 : Olomouc, Česko)
I. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník
2000
1
Dostupné
KN
364.6
Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník / Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
2002
1
Dostupné
KN
248
Karg, Cassian

Ve škole spasitelově. II. díl /
Cassian Karg

2.
1927
1
Pouze prezenčně
EZ
821.162.3
Změlík, Richard, 1978-
Frekvenční slovník Jana Čepa (beletrie) ; Frekvenční slovník Jana Čepa (hapaxy) : příloha monografie Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda : model a realizace autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie / Richard Změlík
2015
1
Dostupné
KN
929
F. K.
Nekrvavý mučedník : Dr. Karel Matocha, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský (1888-1961) / F. K.
1990
4
Pouze prezenčně
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XLIII, rok 1930 (postup. čís. seš. 161-164)
1930
1930
2
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XXIX. 1912, čísla 113-116
XXIX. 1912
1912
1
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XXVIII. 1911, čísla 109-112
XXVIII. 19
1912
1
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XLIV, rok 1931 (postup. čís. seš. 165-168)
1931
1931
1
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XL, rok 1928 (postup. čís. seš. 149-152)
1928
1928
1
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. LI, rok 1938
1938
1938
1
Dostupné
KN
94(437.325)
Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci. Roč. XLI. a XLII. rok 1929 (postup. čís. seš. 153-160)
1929
1929
1
Dostupné
KN
94(437.32)
Střední Morava : vlastivědná revue. 12/2001
12/2001
2001
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 42-2012 : sborník prací historických XXX / [editorky Ivana Koucká, Jarmila Kašpárková]
2012
2
Dostupné
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 43-2012 : sborník prací historických XXXI / [editorky Ivana Koucká, Jarmila Kašpárková]
2012
2
Dostupné
KN
27
Simmaová, Marie
Duše v očistci : co jsem s nimi prožila / Marie Simmaová
1997
1
Pouze prezenčně
KN
791.4
Voráč, Jiří, 1965-
Čeští a slovenští filmoví režiséři v exilu / J. Voráč ; Univerzita Palackého. Filozofická fakulta
1993
1
Dostupné
KN
26
Arcidiecézní charita Olomouc : Ročenka 1997 = Archdiocesan Charity of Olomouc, Czech Republic : Yearbook 1997 = = Caritas der Erzdiözese Olomouc, Tschechische Republik : Jahresbericht 1997 / Zprac. Jindřich Suchánek ; úvod Jan Graubner
1997
1
Pouze prezenčně
KN
80
Lotko, Edvard, 1932-
Slovník lingvistických termínů pro filology / Edvard Lotko
2005
1
Dostupné
KN
821.162.3
Králík, Oldřich, 1907-1975
Šalda a poesie / Oldřich Králík
1957
2
Pouze prezenčně
KN
94(437.3)
Historica Olomucensia 44-2013 : sborník prací historických XXXII / [editorky Ivana Koucká, Zdeňka Žáčková]
2013
1
Dostupné
KN
811.111
Knittlová, Dagmar, 1929-

Funkční styly v angličtině a češtině. I. díl /
Dagmar Knittlová, Ida Rochowanská

1.
1977
1
Dostupné
KN
23/25
Kupka, Josef, 1862-1941
Agenda provinciae ecclesiasticae Moraviae. Pars I, De Sacramentis / Leopold Prečan, Josef Kupka
1932
2
Pouze prezenčně
KN
23/25
Prečan, Leopold, 1866-1947
Agenda provinciae ecclesiasticae Moraviae. Pars IV-V, De Processionibus, Functiones diversae / Leopold Prečan, Josef Kupka
1932
2
Pouze prezenčně
KN
268
Stehle, Klemens
Katechismus svatosti všedního dne / Klemens Stehle
196?
1
Pouze prezenčně
KN
929 Palacký, František
Kutnar, František, 1903-1983
Tři studie o Františku Palackém / [uspořádal Frant. Kutnar ; autoři studií František Kutnar, Jaromír Bělič, Oldřich Králík]
1949
1
Dostupné
KN
316.811
Rodinný život : časopis pro celou rodinu. 3/13, ročník XXIII
3/13
2013
1
Dostupné
KN
331.5
Červinka, Tomáš
Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, důchodců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen, agenturních zaměstnanců a dalších kategorií / Tomáš Červinka, Petr Hůrka ... [et al.]
2012
1
Dostupné
KN
P
Puhač, Vladimír, 1952-
Dědečkova (poslední) cesta / Vladimír Puhač ; ilustroval Michal Puhač
2014
1
Dostupné
KN
P
Puhač, Vladimír, 1952-
Přestupný rok : (melancholické procházky Olomoucí) / Vladimír Puhač
2015
1
Dostupné
KN
741/744
Lindovský, Jiří, 1948-
Jiří Lindovský : světlo, ticho = light, silence / text: Ladislav Daněk, Barbora Kundračíková
2017
1
Dostupné
KN
94(437)
Zatloukal, Petr, 1956-
Gaudeamus / fotografie Petr Zatloukal ; texty Josef Jařab, Michal Kryl, Petr Zatloukal
2009
1
Dostupné
KN
75
Czerni, Krystyna
Abstrakce.PL : abstrakce v polské malbě 1945-2017 : práce ze sbírek: Renaty a Grzegorze Królových, Grażyny a Jacka Łozowských a Zachęty - Národní galerie umění, Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži = Abstrakcja w malarstwie polskim 1945-2017 : prace z kolekcji: Renaty i Grzegorza Królów, Grażyny i Jacka Łozowskich oraz Zachęty - Naradowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi = Abstract art in Polish painting 1945-2017 : works from the collections of: Renata and Grzegorz Król, Grażyna and Jacek Łozowski and Zachęta National Gallery of Art, National Museum in Warsaw, Museum of Art in Łódź / texty Krystyna Czerni, Barbara Ilkosz, Bożena Kowalska, Andrzej Nakov, Beata Gawrońska-Oramus, Michal Soukup ; překlad z polštiny do češtiny Jan Jeništa, Martin Veselka, z polštiny do angličtiny Piotr Krasnowolski a z francouzštiny do polštiny Krzysztof Błoński, z francouzštiny do češtiny Pavel Dvořák, z češtiny do angličtiny Adéla Horáková, Dave Richardson, z češtiny do polštiny ExLibro Biuto Tłumaczeń i Usług Wydawniczych
2018
1
Dostupné
EZ
535.31
Pluháček, František

Optika. 1 /
Jiří Bajer. Fyzikální základy laserových dálkoměrů a gyroskopů / Richard Horák. Fyzikální základy radaru / J. Pospíšil, F. Pluháček, F. Chlup

1 /
2018
2
Dostupné
KN
72/76(437.3)
Mudra, Aleš, 1976-
V oplatce jsi všecek tajně : podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře / texty Aleš Mudra, Helena Zápalková, Jan Mergl, Jan Royt, Libor Šturc, Michaela Ottová, Olga Kotková, Petr Jindra
2017
1
Dostupné
PE
1-2
Interdisciplinaria archaeologica : natural sciences in archaeology
2010-
11
KN
221
Šuránek, Antonín, 1902-1982
Starozákonní rozjímání : Nehemiáš ; Zachariáš ; Knihy Makabejské / Antonín Šuránek
1993
1
Pouze prezenčně
KN
25
Pavel, svatý, asi 10-asi 67
List sv. Pavla apoštola Filemonovi / podle kritického znění řeckého přeložil a stručně vyložil Jan Hejčl
1933
2
Pouze prezenčně
KN
27
Říský, Bernard
Maria : duchovní cvičení / Bernard Říský
1992
1
Pouze prezenčně
KN
27
Šuránek, Antonín, 1902-1982
Novozákonní rozjímání 2 / Antonín Šuránek ; [uspořádal a do tisku připravil Alois Kotek]
2001?-
1
Pouze prezenčně
KN
821.162.3
Králík, Oldřich, 1907-1975
Olomoucká societas incognitorum / Oldřich Králík
1947
2
Pouze prezenčně
PE
2
Tělesná kultura : recenzované periodikum Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
2011-
9
PE
2
Memo : časopis pro orální historii = oral history journal
2011
8
KN
821.133.1-1
Rimbaud, Jean Arthur, 1854-1891
Opilý koráb / Arthur Rimbaud ; přeložil O.F. Babler ; il. O. Lenhart
1981
1
Pouze prezenčně
KN
913(036)
Šindlářová, Irena, 1951-
Průvodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku ; 85 rad pro začínající turisty / Irena Šindlářová, Robert Brinda ; ilustrovala Vlasta Horáková
2001
1
Dostupné
KN
821.162.3-1
Babler, Otto František, 1901-1984
Hrst básní--a přece ještě / Otto František Babler
1979-1980
1
Pouze prezenčně
KN
902
Archeologické centrum Olomouc
Ročenka 2009 [Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace] / Archeologické centrum Olomouc ; [eds. Mojmír Bém, Jaroslav Peška]
2010
1
Dostupné
KN
902
Archeologické centrum Olomouc
Ročenka 2008 [Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace] / Archeologické centrum Olomouc ; [eds. Mojmír Bém, Jaroslav Peška]
2009
1
Dostupné
KN
902
Archeologické centrum Olomouc
Ročenka 2010 [Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace] / Archeologické centrum Olomouc ; [eds. Mojmír Bém, Jaroslav Peška]
2011
1
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]