Výsledky vyhledávání | Opava http://tritius.slu.cz/search/by-authority/739301/rss?ticketId=-7 Vyhledávání podle autority: Místa vydání = Olomouc : O vývoji ruské válečné prózy : (téma - žánr - styl). Část první, (1812 - 1853) Zahrádka, Miroslav, 1931- Rerum novarum = O dělnické otázce : encyklika Lva XIII. Lev XIII., papež, 1810-1903 Ultimi flori del medioevo : dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia Kniha církevních hodinek pro sestry Kongregace bl. Zdislavy třetího řádu sv. Dominika. Díl 1 Historica Olomucensia. Supplementum I. : sborník prací historických XXXIV Historica Olomucensia 45-2013 : sborník prací historických XXXIII Historica Olomucensia 46-2014 : sborník prací historických XXXV Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého : restaurování 2008-2014 : [katalog k výstavě : Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Zámecká obrazárna, Galerie, 6.6.-28.9.2014 Civilia : odborná revue pro didaktiku společenských věd Obřady jáhenského svěcení Pomocný materiál pro studium církevního práva pro II. semestr 3. ročníku Jaroš, Jan Zlatoústý, 1909-1985 Hygiena duše : studijní text z pedagogiky Lepp, Ignace, 1909-1966 Manželství : studijní text z katechetiky Dirks, Marianne Život z víry : Ty a Kristus Med, Oldřich, 1914-1991 Dlouhá cesta k novému domovu [elektronický zdroj] : protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu Vynikal, Tomáš Starý zákon : dekalog Tobola, Jaromír, 1916- Katechetika Novák, Stanislav Ontologie Balcar, Otokar, nar. 1907 Evangelium k nám mluví : studijní texty z katechetiky Evely, Louis, 1910-1985 Co je farnost? : studijní texty z pastorální liturgie Weyand, Alfons