Skip to main content
Dargestellte Vermerke 21-30 von insgesamt 56
Arbeitsart Bandmarken Autor Titel Teil Jahr Band Anzahl
PR
03/16
Finance a úvěr 2009
2009
2
Erhältlich
PR
03/17
Finance a úvěr 2010
2010
2
Erhältlich
DP
BAN 26/07
Pytlová, Stanislava
Analýza a porovnanie determinantov ovplyvňujúcich žiadatel'a o hypotekárny úver = The Analysis and the Comparison of Determinants Influencing Applicant for Mortgage / Stanislava Pytlová, Slezská univerzita (Opava). Obchodně-podnikatelská fakulta (Karviná). Katedra financí
2007
1
Erhältlich
DP
B 8/05
Matúšová, Monika
Analýza bonity firmy Tawesco s.r.o. při vyhodnocení žádosti o investiční úvěr / Monika Matúšová, Slezská univerzita (Opava). Obchodně-podnikatelská fakulta (Karviná). Katedra financí
2005
1
Erhältlich
AN
Menbere, Workie Tiruneh
Proč nejzadluženější chudé země nesplácely své dluhy? = Why Heavily Idebted Poor Countries Have Failed to Pay Their Debt?
2005
0
DP
FIN-B 33/11
Blažeňáková, Martina
Spotrebiteľský úver vo vybraných komerčných bankách = Consumer loan in selected commercial banks / Martina Blažeňáková, Slezská univerzita (Opava). Obchodně-podnikatelská fakulta (Karviná). Katedra financí
2011
1
Erhältlich
KN
114/4
Zaťko, Július
Škola tržní ekonomiky : úvěr úrok
5. díl
1991
2
Erhältlich
PR
03
Finance a úvěr 1993
1993
1
Erhältlich
PR
03/1
Finance a úvěr 1994
1994
1
Erhältlich
PR
03/10
Finance a úvěr 2003
2003
2
Erhältlich

Veranstaltung

RSS

Schnitte

[Loading...]