Wyniki wyszukiwania | Karviná http://tritius.slu.cz/library/karvina/search/rss?q=%C3%BAver&s=0&sd=DESC&page=1&lang=PL Wyniki wyszukiwania Spotrebiteľský úver vo vybraných komerčných bankách = Consumer loan in selected commercial banks Blažeňáková, Martina Analýza a porovnanie determinantov ovplyvňujúcich žiadatel'a o hypotekárny úver = The Analysis and the Comparison of Determinants Influencing Applicant for Mortgage Pytlová, Stanislava Vratké číslo RPSN Vocílka, Aleš Komparace parametrů = Comparison of Parameters Affecting the Profitability of Mortgage Loans Prokešová, Jolana Tak trochu jiná ochrana spotřebitele v Česku a na Slovensku Sobková, Martina Analýza úvěrového trhu = Analysis of the credit market Heryán, Tomáš Účelové a neúčelové úvěry českých bank = Specific and Non-specific Credits offered by Czech Banks Baklíková, Klára Vývoj hypotekárnych úverov v Českej republike = Development of mortgage loans in the Czech Republic Sloviaková, Barbora Komunální úvěry a financování obcí = Municipal loans and financing of municipalities Hrušková, Alžběta Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank = The comparison of offers of mortgages of five chosen mortgage banks Kubošová, Zdeňka Směnka a její využití v současné české praxi = Bill of exchange and its use in the current Czech practice Mikulínová, Monika Kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření = The combination of a mortgage and a loan from building savings Hoffmanová, Regina Srovnání spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami a nebankovními společnostmi = Comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies Volková, Andrea Analýza studentských účtů ve vybraných bankách = Analysis of student acounts in selected banks Jeništová, Zuzana Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů = The comparison of bank and nonbank loans Kalvastrová, Veronika Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu = Comparison of Loan Mortgage with U.S. Mortgage and its position in the Czech market Sošková, Helena Srovnání podmínek financování koupě automobilu s využitím spotřebitelského úvěru a finančního leasingu = Comparison of conditions of car purchase financing using consumer credit and financial leasing Adámková, Marcela Srovnání produktů pro financování nemovitosti = Product Comparison for Real Estate Financing Potěšilová, Ingrid Cizí zdroje financování bydlení v České republice = Foreign Sources of Housing Finance in the Czech Republic Tomašáková, Michaela Možnosti financování bydlení v České republice = Possibilities of Financing Housing in the Czech Republic Svach, Martin