Výsledky vyhledávání | Karviná http://tritius.slu.cz/library/karvina/search/rss?q=%C3%BAver&s=-9474&sd=DESC&page=1&lang=CS&ticketId=-7 Výsledky vyhledávání Vzory smluv : darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o výpůjčce, zápůjčka, směnná smlouva, výprosa, pacht, licence, nájemní smlouva, zasílatelství, úschova, skladování, zprostředkování, komise, úvěr, smlouva o dílo, kontrolní činnost, účet, akreditiv, inkaso, důchod, pojištění, výměnek, společnost Vývoj hypotekárnych úverov v Českej republike = Development of mortgage loans in the Czech Republic Sloviaková, Barbora Vývoj hypotekárného trhu v jednotlivých krajinách V4 Rudinská, Helena Vratké číslo RPSN Vocílka, Aleš Účetní a daňové aspekty pořízení majetku na úvěr a leasing = Accounting and tax aspects of property acquisition on credit and leasing Fryštacká, Tereza Účelové a neúčelové úvěry českých bank = Specific and Non-specific Credits offered by Czech Banks Baklíková, Klára Tak trochu jiná ochrana spotřebitele v Česku a na Slovensku Sobková, Martina Škola tržní ekonomiky : úvěr úrok Zaťko, Július Srovnání spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami a nebankovními společnostmi = Comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies Volková, Andrea Srovnání produktů pro financování nemovitosti = Product Comparison for Real Estate Financing Potěšilová, Ingrid Srovnání podmínek financování koupě automobilu s využitím spotřebitelského úvěru a finančního leasingu = Comparison of conditions of car purchase financing using consumer credit and financial leasing Adámková, Marcela Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank = The comparison of offers of mortgages of five chosen mortgage banks Kubošová, Zdeňka Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných vybranými českými bankami = The comparison of mortgage loans provided by selected Czech banks Ivanecká, Lucie Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů = The comparison of bank and nonbank loans Kalvastrová, Veronika Spotrebiteľský úver vo vybraných komerčných bankách = Consumer loan in selected commercial banks Blažeňáková, Martina Směnka a její využití v současné české praxi = Bill of exchange and its use in the current Czech practice Mikulínová, Monika Proč nejzadluženější chudé země nesplácely své dluhy? = Why Heavily Idebted Poor Countries Have Failed to Pay Their Debt? Menbere, Workie Tiruneh Návrh finančního portfolia vybraného klienta = Drafting financial portfolio of the chosen client Lasotová, Eva Možnosti financování bydlení v České republice = Possibilities of Financing Housing in the Czech Republic Svach, Martin Kontokorentní úvěr pro společnost FIGREMA, spol. s r.o. = The overdraft account for company FIGREMA, Ltd. Tůmová, Petra