Suchergebnisse | Karviná http://tritius.slu.cz/library/karvina/search/rss?q=%C3%BAver&s=-9&sd=ASC&page=1&lang=DE&ticketId=-7 Suchergebnisse Srovnání spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami a nebankovními společnostmi = Comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies Volková, Andrea Vzory smluv : darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o výpůjčce, zápůjčka, směnná smlouva, výprosa, pacht, licence, nájemní smlouva, zasílatelství, úschova, skladování, zprostředkování, komise, úvěr, smlouva o dílo, kontrolní činnost, účet, akreditiv, inkaso, důchod, pojištění, výměnek, společnost Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank = The comparison of offers of mortgages of five chosen mortgage banks Kubošová, Zdeňka Směnka a její využití v současné české praxi = Bill of exchange and its use in the current Czech practice Mikulínová, Monika Finance a úvěr 2015 Účetní a daňové aspekty pořízení majetku na úvěr a leasing = Accounting and tax aspects of property acquisition on credit and leasing Fryštacká, Tereza Finance a úvěr 2014 Finance a úvěr 2012 Finance a úvěr 2013 Finance a úvěr 2011 Komparace parametrů = Comparison of Parameters Affecting the Profitability of Mortgage Loans Prokešová, Jolana Analýza úvěrového trhu = Analysis of the credit market Heryán, Tomáš Možnosti financování bydlení v České republice = Possibilities of Financing Housing in the Czech Republic Svach, Martin Účelové a neúčelové úvěry českých bank = Specific and Non-specific Credits offered by Czech Banks Baklíková, Klára Analýza studentských účtů ve vybraných bankách = Analysis of student acounts in selected banks Jeništová, Zuzana Vývoj hypotekárnych úverov v Českej republike = Development of mortgage loans in the Czech Republic Sloviaková, Barbora Kontokorentní úvěr pro společnost FIGREMA, spol. s r.o. = The overdraft account for company FIGREMA, Ltd. Tůmová, Petra Komunální úvěry a financování obcí = Municipal loans and financing of municipalities Hrušková, Alžběta Vratké číslo RPSN Vocílka, Aleš Finance a úvěr : czech journal of economics and finance