Wyniki wyszukiwania | Karviná http://tritius.slu.cz/library/karvina/search/rss?q=%C3%BAver&s=-26&sd=DESC&page=1&lang=PL&pageSize=100 Wyniki wyszukiwania Srovnání spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami a nebankovními společnostmi = Comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies Volková, Andrea Vzory smluv : darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o výpůjčce, zápůjčka, směnná smlouva, výprosa, pacht, licence, nájemní smlouva, zasílatelství, úschova, skladování, zprostředkování, komise, úvěr, smlouva o dílo, kontrolní činnost, účet, akreditiv, inkaso, důchod, pojištění, výměnek, společnost Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank = The comparison of offers of mortgages of five chosen mortgage banks Kubošová, Zdeňka Směnka a její využití v současné české praxi = Bill of exchange and its use in the current Czech practice Mikulínová, Monika Finance a úvěr 2015 Účetní a daňové aspekty pořízení majetku na úvěr a leasing = Accounting and tax aspects of property acquisition on credit and leasing Fryštacká, Tereza Finance a úvěr 2014 Finance a úvěr 2012 Finance a úvěr 2013 Finance a úvěr 2011 Komparace parametrů = Comparison of Parameters Affecting the Profitability of Mortgage Loans Prokešová, Jolana Analýza úvěrového trhu = Analysis of the credit market Heryán, Tomáš Možnosti financování bydlení v České republice = Possibilities of Financing Housing in the Czech Republic Svach, Martin Účelové a neúčelové úvěry českých bank = Specific and Non-specific Credits offered by Czech Banks Baklíková, Klára Analýza studentských účtů ve vybraných bankách = Analysis of student acounts in selected banks Jeništová, Zuzana Vývoj hypotekárnych úverov v Českej republike = Development of mortgage loans in the Czech Republic Sloviaková, Barbora Kontokorentní úvěr pro společnost FIGREMA, spol. s r.o. = The overdraft account for company FIGREMA, Ltd. Tůmová, Petra Komunální úvěry a financování obcí = Municipal loans and financing of municipalities Hrušková, Alžběta Vratké číslo RPSN Vocílka, Aleš Finance a úvěr : czech journal of economics and finance Finance a úvěr 2009 Finance a úvěr 2010 Analýza a porovnanie determinantov ovplyvňujúcich žiadatel'a o hypotekárny úver = The Analysis and the Comparison of Determinants Influencing Applicant for Mortgage Pytlová, Stanislava Analýza bonity firmy Tawesco s.r.o. při vyhodnocení žádosti o investiční úvěr Matúšová, Monika Proč nejzadluženější chudé země nesplácely své dluhy? = Why Heavily Idebted Poor Countries Have Failed to Pay Their Debt? Menbere, Workie Tiruneh Spotrebiteľský úver vo vybraných komerčných bankách = Consumer loan in selected commercial banks Blažeňáková, Martina Škola tržní ekonomiky : úvěr úrok Zaťko, Július Finance a úvěr 1993 Finance a úvěr 1994 Finance a úvěr 2003 Finance a úvěr 2004 Finance a úvěr 2005 Finance a úvěr 2006 Finance a úvěr 2007 Finance a úvěr 2008 Finance a úvěr 1995 Finance a úvěr 1996 Finance a úvěr 1997 Finance a úvěr 1998 Finance a úvěr 1999 Finance a úvěr 2000 Finance a úvěr 2001 Finance a úvěr 2002 Finance a úvěr 2017 Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů = The comparison of bank and nonbank loans Kalvastrová, Veronika Vývoj hypotekárného trhu v jednotlivých krajinách V4 Rudinská, Helena Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu = Comparison of Loan Mortgage with U.S. Mortgage and its position in the Czech market Sošková, Helena Finance a úvěr 2016 Srovnání podmínek financování koupě automobilu s využitím spotřebitelského úvěru a finančního leasingu = Comparison of conditions of car purchase financing using consumer credit and financial leasing Adámková, Marcela Srovnání hypotečních úvěrů poskytovaných vybranými českými bankami = The comparison of mortgage loans provided by selected Czech banks Ivanecká, Lucie Tak trochu jiná ochrana spotřebitele v Česku a na Slovensku Sobková, Martina Srovnání produktů pro financování nemovitosti = Product Comparison for Real Estate Financing Potěšilová, Ingrid Cizí zdroje financování bydlení v České republice = Foreign Sources of Housing Finance in the Czech Republic Tomašáková, Michaela Návrh finančního portfolia vybraného klienta = Drafting financial portfolio of the chosen client Lasotová, Eva Kombinace hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření = The combination of a mortgage and a loan from building savings Hoffmanová, Regina Jak si vzít úvěr Kroh, Michael