Wyniki wyszukiwania | Karviná http://tritius.slu.cz/library/karvina/search/rss?q=%C3%BAver&s=-26&sd=DESC&page=1&lang=PL Wyniki wyszukiwania Finance a úvěr 2017 Srovnání bankovních a nebankovních úvěrů = The comparison of bank and nonbank loans Kalvastrová, Veronika Vývoj hypotekárného trhu v jednotlivých krajinách V4 Rudinská, Helena Komparace hypotečního úvěru s americkou hypotékou a její pozice na českém trhu = Comparison of Loan Mortgage with U.S. Mortgage and its position in the Czech market Sošková, Helena Finance a úvěr 2016 Srovnání podmínek financování koupě automobilu s využitím spotřebitelského úvěru a finančního leasingu = Comparison of conditions of car purchase financing using consumer credit and financial leasing Adámková, Marcela Srovnání produktů pro financování nemovitosti = Product Comparison for Real Estate Financing Potěšilová, Ingrid Cizí zdroje financování bydlení v České republice = Foreign Sources of Housing Finance in the Czech Republic Tomašáková, Michaela Vratké číslo RPSN Vocílka, Aleš Vzory smluv : darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o výpůjčce, zápůjčka, směnná smlouva, výprosa, pacht, licence, nájemní smlouva, zasílatelství, úschova, skladování, zprostředkování, komise, úvěr, smlouva o dílo, kontrolní činnost, účet, akreditiv, inkaso, důchod, pojištění, výměnek, společnost Finance a úvěr 2015 Srovnání spotřebitelských úvěrů poskytovaných bankami a nebankovními společnostmi = Comparison of consumer loans provided by banks and non-banking companies Volková, Andrea Finance a úvěr 2014 Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank = The comparison of offers of mortgages of five chosen mortgage banks Kubošová, Zdeňka Směnka a její využití v současné české praxi = Bill of exchange and its use in the current Czech practice Mikulínová, Monika Možnosti financování bydlení v České republice = Possibilities of Financing Housing in the Czech Republic Svach, Martin Účelové a neúčelové úvěry českých bank = Specific and Non-specific Credits offered by Czech Banks Baklíková, Klára Analýza studentských účtů ve vybraných bankách = Analysis of student acounts in selected banks Jeništová, Zuzana Finance a úvěr 2012 Finance a úvěr 2013