Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krechovská, Michaela, 1982-

Vazby: Horová, Michaela, 1982-
Citace: Hrdý, Milan a Horová, Michaela: Finance podniku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009
Citace: www (Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Katedra financí a účetnictví), cit. 17. 4. 2013
Citace: KMP-Knihovna města Plzně(regionální báze), cit. 16. 2. 2018