Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hejduková, Pavlína

Citace: Pavlásek,V.-Kunešová,H.-Hejduková,P.: Veřejné finance a daně
Citace: www(Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická)