Skip to main content

Detail autorityVazby: nevládní instituce a organizace
Vazby: neziskový sektor
Vazby: sociální podniky
Vazby: ziskové organizace
Vazby: humanitární organizace
Vazby: nadace
Vazby: nadační fondy
Vazby: obecně prospěšné společnosti
Vazby: občanská sdružení
Vazby: veřejně prospěšné organizace
Vazby: organizace neziskové
Vazby: nevýdělečné organizace
Vazby: organizace nevýdělečné
Vazby: neprofitní organizace
Vazby: organizace neprofitní
Vazby: nonprofitní organizace
Vazby: organizace nonprofitní
Vazby: nestátní neziskové organizace
Vazby: organizace neziskové nestátní