Skip to main content

Detail autorityVazby: dobré mravy (právo)
Vazby: dědické právo
Vazby: nájemní právo
Vazby: občanskoprávní vztahy
Vazby: občanské právo hmotné
Vazby: občanské procesní právo
Vazby: ochrana pokojného stavu
Vazby: právní zastoupení
Vazby: sousedské právo
Vazby: vlastnické právo
Vazby: šekové právo
Vazby: soukromé právo
Vazby: civilní právo