Skip to main content

Autorität Detail

Hommerová, Dita, 1979-
Citation: Její: Lidský kapitál v prostředí globální ekonomiky EU - případové studie mezinárodních studentských řešitelských týmů
Citation: www(Západočeská univerzita v Plzni)

Show works by given autority
Show works about given autority