Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kačer, Tomáš, 1979-


Citace: Thomas, S.: Konec pana Y
Citace: www(MUNI)
Citace: Kačer, T.: Proměna funkce posla v dramatu. - Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, 17, 2014, č. 1, s. 286-300
Citace: www(Masarykova univerzita - osobní stránka), cit. 3. 6. 2014
Narozen 1979. Mgr., PhD., literární vědec, anglista, zaměřený na literární komparatistiku a na dějiny anglického a amerického dramatu.