Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Buňatová, Marie, 1970-


Citace: Judaica Bohemiae
Citace: Buňatová, Marie: Obchod s kořením a jižními plody v raně novověké Praze. In: Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., 2016, s. 65-78
Narozena 1970. Mgr., historička. Věnuje se zejména obchodním a hospodářským dějinám raného novověku, též židovským dějinám. Spoluautorka publikace Židovského muzea.