Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Ghodsee, Kristen Rogheh, 1970-


Citace: Ghodsee, Kristen Rogheh: From notes to narrative, 2016
Citace: LC (Names), cit. 11. 5. 2017
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 11. 5. 2017
Citace: www(Bowdoin College, Gender, Sexuality, and Women's Studies), cit. 11. 5. 2017
Americká etnografka a antropoložka, vysokoškolská pedagožka genderu, zaměřená na etnografický výzkum postkomunistického Bulharska, gender a sexualitu v současné východní Evropě, feminismus a antropologii.