Skip to main content

Detail autority

Vine, Barbara, 1930-2015
Iný tvar mena: Rendell, Ruth, 1930-2015
Citácia: Vine, B.: King Solomon's carpet
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia - Ruth Rendell), cit. 1. 9. 2015
Citácia: LC (Names), cit. 1. 9. 2015
Obálka

Zobraz diela uvedenej autority
Zobraz diela o uvedenej autorite