Skip to main content

Authority detail

Vencl, Slavomil, 1936-2019
Citation: PNP-LA
Citation: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku
Citation: 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 6. 9. 2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavomil_Vencl

Show works by given autority
Show works about given autority