Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Daněk, Matěj


Citation: Matěj Daněk ... [et al.]: A brief introduction to Czech labor law
Právník, zaměřuje se na pracovní právo.