Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jiránek, Jiří, 1946-


Citace: Československý biografický slovník, Academia 1992.
Citace: Jiránek, J.: Čile po Chile
Narozen 15.7.1946 v Libochovicích. Geolog, autor odborných statí z oboru a překladů ze španělštiny, diplomat a cestovatel.