Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Garraty, John A. 1920-2007

Väzby: Garraty, John Arthur, 1920-2007

Citácia: NKC
Citácia: The Columbia history of the world
Citácia: Foner,E.-Garraty,J.A.: The reader's companion to American history
Citácia: www (Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 25. 5. 2011
Citácia: LC (Names), cit. 25. 5. 2011
Americký historik a autor životopisů. Zabýval se především politickými a ekonomickými dějinami.