Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Wiegand, Wayne A., 1946-

Bände: Wiegand, Wayne, 1946-
Bände: Wiegand, Wayne August, 1946-

Citation: Wiegand, Wayne A.: Part of our lives : a people's history of the American public library, 2015
Citation: LC (Names), cit. 14. 9. 2016
Americký vysokoškolský učitel, zabývá se dějinami knihovnictví.