Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Plechanov, Georgij Valentinovič, 1856-1918

pseudonym: Bel‘tov, N., 1856-1918
Väzby: Plechanoff, George, 1856-1918
Väzby: Plehanov, G. V., 1856-1918
Väzby: Plekhanov, Georgii Valentinovich, 1856-1918
Väzby: Plechanow, G., 1856-1918
Väzby: Volgin, A., 1856-1918

Citácia: Die Grundprobleme des Marxismus (von G. Plechanow ; autorizierte Übersetzung von M. Nachimson)
Citácia: LC (Names)
Citácia: NKC
Citácia: NLR
Citácia: RSL, cit. 17. 1. 2018
Citácia: [O G.W.F. Hegelovi
Citácia: Bel‘tov, N.: Kritika našich kritikov, 1906
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 17. 1. 2018
Ruský socialista - anarchista, filoszof, teoretik marxismu.